קולנוע

מופעים קרובים

25יולי

טרום בכורה | עולם מפריד בינינו

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
מרצה: אסי ארביב - נוצה לבנה 
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 25 יולי 2024
בשעה 20:00
19אוגוסט

טרום בכורה יום שני 5

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 19 אוגוסט 2024
בשעה 20:00
02ספטמבר

טרום בכורה יום שני 6

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 2 ספטמבר 2024
בשעה 20:00
04נובמבר

טרום שני 1 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 4 נובמבר 2024
בשעה 20:00
29נובמבר

טרום שישי 1 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 29 נובמבר 2024
בשעה 10:00
05דצמבר

טרום חמישי 1 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 5 דצמבר 2024
בשעה 20:00
16דצמבר

טרום שני 2 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 16 דצמבר 2024
בשעה 20:00
03ינואר

טרום שישי 2 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 3 ינואר 2025
בשעה 10:00
16ינואר

טרום חמישי 2 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 16 ינואר 2025
בשעה 20:00
03פברואר

טרום שני 3 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 3 פברואר 2025
בשעה 20:00
20פברואר

טרום חמישי 3 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 20 פברואר 2025
בשעה 20:00
10מרץ

טרום שני 4 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 10 מרץ 2025
בשעה 20:00
28מרץ

טרום שישי 3 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 28 מרץ 2025
בשעה 10:00
15מאי

טרום חמישי 4 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 15 מאי 2025
בשעה 20:00
30מאי

טרום שישי 4 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 30 מאי 2025
בשעה 10:00
09יוני

טרום שני 5 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 9 יוני 2025
בשעה 20:00
11יולי

טרום שישי 5 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 11 יולי 2025
בשעה 10:00
21יולי

טרום שני 6 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שני, 21 יולי 2025
בשעה 20:00
07אוגוסט

טרום חמישי 5 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 7 אוגוסט 2025
בשעה 20:00
22אוגוסט

טרום שישי 6 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום שישי, 22 אוגוסט 2025
בשעה 10:00
11ספטמבר

טרום חמישי 6 | 2024-25

לוח מופעים ורכישת כרטיסים , קולנוע
פרטים נוספים
אודיטוריום היכל התרבות | עמק דותן 49
יום חמישי, 11 ספטמבר 2025
בשעה 20:00
מערכת למכירת כרטיסים