תמונת מנוי: קולנוע חינוך ורב תרבותיות

קולנוע חינוך ורב תרבותיות

מנויים
עונה: 2019/2020
כרטיסי מנוי: 10

פרטים נוספים

זהויות במשבר מחוץ לבית ובתוכו. מרצה: רחל אסתרקין
בעולם רב תרבותי, רב תהפוכות, רב מסכים, ורב אידיאולוגיות, מתמודדים נשים גברים זקנים וילדים עם משברים של זהות וקונפליקטים של שייכות ונאמנות.                                           
בסדרת מפגשים מרתקת, מלווה בצפייה בסרטים, נעקוב אחרי סיפוריהם ונלמד על המתחים התרבותיים, הגילאיים, המגדריים והדתיים כפי שהם מתגלים בקולנוע.
סדרה בת 10 מפגשים הכוללים הרצאה + סרט, המתקיימים באולם עינן בין השעות 9:00-14:00 . בשיתוף ארגון המורים, מוכר ל"עוז לתמורה" ול"אופק חדש" לכלל עובדי ההוראה בשבתון ושאינם בשבתון.
הרישום דרך ארגון המורים.
 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים