חברי הנהלה

חברי הנהלה - עמותת מופעים

•        מר כהן כפיר - חבר מועצת העיר, יו"ר הנהלת עמותת מופעים
•        גב' אלבוכר שרי - חברת מועצה, חברת הנהלה
•        מר טאוב עמיעד - חבר מועצת העיר, חבר הנהלה
•        מר אלמוג בר איתי - חבר מועצת העיר, חבר הנהלה
•        גב' שרון דה-פריס מירי - חברת מועצת העיר, חברת הנהלה
•        גב' דרעי שבי - סמנכ"לית משאבי אנוש בעירייה, חברת הנהלה
•        מר עמוס יניב - גזבר העירייה, חבר הנהלה
•        ד"ר לאנג אופיר - מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר, חבר הנהלה
•        גב' האוזר אהובה - עוזרת מנכ"ל עירייה , חברת הנהלה
•        ד"ר מגר אורנה - מנהלת המרכז הרב תחומי בעירייה, חברת הנהלה
•        גב' הנדקנופף שרית - נציגת ציבור, חברת הנהלה
•        גב' קלי איריס - נציגת ציבור, חברת הנהלה
•        מר מרקוביץ' זיו - נציג ציבור, חבר הנהלה

•        גב' חוגרי מירי - נציגת ציבור, חברת הנהלה
•        מר בלאיש חיים -  נציג ציבור, חבר הנהלה                 

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                   

מערכת למכירת כרטיסים