חברי הנהלה

חברי הנהלה – עמותת מופעים
•    מר גואטה שמעון -
   חבר מועצת העיר, יו"ר הנהלת עמותת מופעים
•    גב' בן אליעזר הילה -
   חברת מועצה, חברת הנהלה
•    מר גרינפלד אור -
  חבר מועצת העיר, חבר הנהלה
•    מר שגב רן -
    חבר מועצת העיר, חבר הנהלה
•    מר ביהרי גילעד -
    חבר מועצת העיר, חבר הנהלה
•    גב' דרעי שבי -
   סמנכ"לית משאבי אנוש בעירייה, חברת הנהלה
•    מר עמוס יניב -
    גזבר העירייה, חבר הנהלה
•    ד"ר לאנג אופיר -
   מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי ומחקר, חבר הנהלה
•    גב' האוזר אהובה -
   עוזרת מנכ"ל עירייה , חברת הנהלה
•    ד"ר מגר אורנה -
    מנהלת המרכז הרב תחומי בעירייה, חברת הנהלה
•    עו"ד קטאשוילי דבורה -
  נציגת ציבור, חבר הנהלה
•    גב' קלי איריס -
    נציגת ציבור, חברת הנהלה
•    מר מרקוביץ' זיו -
    נציג ציבור, חבר הנהלה
    

 

מערכת למכירת כרטיסים