חברי הנהלה

חברי הנהלה - עמותת מופעים

מר שמעון גואטה
חבר מועצת העיר, יו"ר ההנהלה

מר גבי אדרי
חבר מועצת העיר, חבר הנהלה

גב' עדי מן
חברת מועצת העיר, חברת הנהלה

גב' עדי בן אברהם
חברת מועצת העיר, חברת הנהלה

מר יורם כרמון
מנכ"ל העיריה, חבר הנהלה

מר יניב עמוס
גזבר העיריה, חבר הנהלה

גב' שבי דרעי
סמנכ”לית משאבי אנוש, חברת הנהלה

עו"ד דנה חפץ טוכלר
היועצת המשפטית, חברת הנהלה

גב' שרון יפה בלדר
נציגת ציבור, חברת הנהלה

גב' דבורה קאטשוילי
נציגת ציבור, חברת הנהלה

מר אלי רוזנברג
נציג ציבור, חבר הנהלה

מר זיו מרקוביץ
נציג ציבור, חבר הנהלה

גב' איריס קלי
נציגת ציבור, חברת הנהלה

ד"ר אורנה מגר
עובדת עיריה, חברת הנהלה

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים