דרושים

מכרז פנימי/חיצוני 2021/1
חשב/ת שכר ומנהל/ת חשבונות –עמותת מופעים- לחץ על הלינק

https://www.shows.org.il/uploads/upld6034ef9b1cd52763567349.pdf

טופס מילוי פרטי מועמד

https://www.shows.org.il/uploads/upld6034f236b0f75147998350.pdf

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים