איתור חברים לועדת הרפרטואר

היכל התרבות מודיעין מכבים רעות מחפש חברים חדשים לועדת הרפרטואר

ועדת רפרטואר הינה ועדה מקצועיות של נציגי התושבים בעיר הפועלת בכל תחום מתחומי התרבות ותפקידה לעצב את מאגר ההיצע ולכלול בו תכניות ומופעים איכותיים ומשמעותיים ולהתוות את הקו האמנותי של היכל התרבות.

תפקיד חברי הועדה

צפייה מוקדמת בהצגות ומופעים, בדיקת מצאי התוכניות, בחינת איכות המופעים, כתיבת משוב והעברתו למנהלת ההיכל כולל המלצות, השתתפות קבועה בישיבות ועדת הרפרטואר, מעורבות בפעילות בהיכל התרבות. ישמשו כשגרירים המסייעים בשיווק פעילות ההיכל בקרב התושבים

הגשת מועמדות

התושבים המעוניינים להיכלל בועדת הרפרטואר , יפנו להיכל התרבות לקבלת טופס הגשת מועמדות ויעבירו אותו להיכל התרבות באמצעות דואר אלקטרוני /פקס.
תוך פניה בכתב מנומקת לגבי יכולתם וכישוריהם.
מתוך הרשימה יבחרו החברים הראויים המייצגים בין היתר מגוון אוכלוסיית תושבי העיר על ידי ועדה שתיבחר מתוך חברי הועד המנהל.
 (גמלאים, דתיים, עולים, נוער,חילוניים, אנשי מקצוע רלוונטיים ומגוון הציבור הרחב בעלי ייצוג הולם).

נא לשלוח קורות חיים לפקס- 089751216 עד ליום 8.2.1

מערכת למכירת כרטיסים