לא תישא את שם אלוהיך לשוא - סדרת התנ"ך עם יוסי נינוה - רכישת כרטיסים