הנעליים של אדון סימון - תיאטרון סיפור - רכישת כרטיסים