אישה בורחת מבשורה - תיאטרון הקאמרי - רכישת כרטיסים