המצאת הילדות: א"א מילן - קובי מידן - רכישת כרטיסים