אנחנו חייבים לסיים - פרופ' יורם יובל - רכישת כרטיסים