'מעבר לפרויד', מאז ועד היום - פרופ' יורם יובל - רכישת כרטיסים