חברי הנהלה

חברי הנהלה - עמותת מופעים

מר שמעון גואטה
חבר מועצת העיר, יו"ר ההנהלה


גב' הילה שי וזאן
חברת מועצת העיר, מ"מ  יו"ר ההנהלה


מר גבי אדרי
חבר מועצת העיר, חבר הנהלה

 

עו"ד הילה בן אליעזר
חברת מועצת העיר, חברת הנהלה

מר יורם כרמון
מנכ"ל העיריה, חבר הנהלה

מר יניב עמוס
סגן גזבר, ממונה על התקציבים, חבר הנהלה

גב' שבי דרעי
סמנכ”לית משאבי אנוש, חברת הנהלה

עו"ד דנה חפץ טוכלר
היועצת המשפטית, חברת הנהלה

מר אילן כבירי
נציג הציבור, חבר הנהלה

גב' שרון יפה בלדר
נציגת ציבור, חברת הנהלה