מגילת אסתר- סדרת התנ"ך עם יוסי נינוה

"מגלת אסתר" – סיפורה של יהדות מתבוללת
סיפורם של אסתר ומרדכי  הוא סיפור פרי דמיונו של מחברו. מה רצה לומר?? האם בא להתריע מפני הסכנות האורבות לעם היהודי בגולה?? האם הבין וחזה את האסונות שיבואו, אפילו למנסים להתבולל??
הספרים שבתנ"ך מבטאים תפישות עולם שונות, ומנוגדות זו מזו. בסדרה זו תילמד ספרות מקראית ענפה על גוני האמונה והחוכמה שבה. תילמד אמונתם השונה זו מזו של כותבי הספרים השונים. יילמדו הנושאים: מהו האדם? מה היא מערכת היחסים שלו עם אלוהיו? מהי אמונה "אמיתית"? כהונה מול נבואה, מה היחס לגויים, ועוד. 

שם אירוע יום שעה תאריך סוג מופע אולם המרה ממנוי לרכישה