רסיטל באך - גיל שוחט

רסיטלים מוסברים עם המלחין והפסנתרן גיל שוחט

רסיטל מס.  4 – רסיטל באך - טרטיטות ופרלודים מאת באך 

  Johann Sebastian Bach
Partita No. 6 in E Minor, BWV 830
I. Toccata
II. Allemande
III. Courante
IV. Air
V. Sarabande
VI. Tempo di Gavotta
VII. Gigue
Johann Sebastian Bach
Toccata in E Minor, BWV 914
Johann Sebastian Bach
Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565
Johann Sebastian Bach
Prelude and Fugue in C Minor, BWV 847
From The Well-tempered Clavier, Book I
Johann Sebastian Bach
Prelude and Fugue in F Minor, BWV 857
From The Well-tempered Clavier, Book I
Johann Sebastian Bach
Piano Concerto no. 1 in D Minor, BWV 1052
(Solo Piano Version and Cadenzas: G. Shohat) 


שם אירוע יום שעה תאריך סוג מופע אולם המרה ממנוי לרכישה