קולנוע, חינוך ורב תרבותיות - רחל אסתרקין

"משפחות מסביב לעולם ממשבר לפריחה" - הרצאות + הקרנת סרט באורך מלא. עורכת ומרצה: רחל אסתרקין, מיועד למורים בשנת שבתון, בימי א' משעה 9:00 עד 14:00 .  מטרות הקורס: לטפח סקרנות ופתיחות רב תרבותיות. לגלות את הקולנוע כאמצעי ביטוי רב עוצמה וכמגשר בין תרבויות לאפשר למורים לגלות דרכי למידה מגוונות וחווייתיות.