קולנוע

חיים משוגעים - תרבויות בראי הקולנוע

07.11 למידע נוסף

ג'קי - תרבויות בראי הקולנוע

21.11 למידע נוסף

אחותנו הקטנה - תרבויות בראי הקולנוע

05.12 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע 1

07.12 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע שישי 1

08.12 למידע נוסף

סונטת טוקיו - איילת איידלברג

23.12 למידע נוסף

בקצה גן העדן - תרבויות בראי הקולנוע

26.12 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע 2

11.01 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע שישי 2

12.01 למידע נוסף

סיפור משפחתי - איילת איידלברג

27.01 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע 3

15.02 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע שישי 3

16.02 למידע נוסף

אהבה וכבוד - איילת איידלברג

24.02 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע 4

22.03 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע שישי 4

23.03 למידע נוסף

מכתבים מאיוו ג'ימה - איילת איידלברג

05.05 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע 5

10.05 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע שישי 5

11.05 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע 6

07.06 למידע נוסף

טרום בכורה בקולנוע שישי 6

08.06 למידע נוסף

פרידות - איילת איידלברג

16.06 למידע נוסף