קולנוע

אומריקה - תרבויות בראי הקולנוע

09.05 למידע נוסף

טרום בכורה 5

11.05 למידע נוסף

טרום בכורה 5 שישי

12.05 למידע נוסף

"מנצחים" - איילת אידלברג

13.05 למידע נוסף

המשגיחים - קולנוע חינוך ורב תרבותיות

21.05 למידע נוסף

תרבויות בראי הקולנוע - סיפורים פרועים

23.05 למידע נוסף

עג'מי - קולנוע חינוך ורב תרבותיות

11.06 למידע נוסף

טרום בכורה 6

15.06 למידע נוסף

טרום בכורה 6 שישי

16.06 למידע נוסף

"האיש שידע אין סוף" - איילת אידלברג

17.06 למידע נוסף